Trzyletni plan rozwoju infrastruktury miejskiej dla Wiskitna obejmujący przebudowę dróg i rozbudowę kanalizacji

Wiskitno, będące jednym z rejonów miasta, stoi przed koniecznością przeprowadzenia inwestycji drogowych. W trakcie ostatnich kilku lat została zrealizowana budowa sieci kanalizacyjnej na terenie ulicy Kolumny, prowadząca od ulicy Rzgowskiej w kierunku Bronisina. Ponadto, nastąpiła przebudowa ulicy Zygmunta, co umożliwiło wykonanie podziemnych sieci służących do odwodnienia osiedla oraz podłączenia mieszkańców do miejskiej sieci kanalizacyjnej. To początkowe działania mające na celu zwiększenie komfortu życia mieszkańców poprzez zapewnienie im odpowiedniej jakości dróg, jak również wyeliminowanie problemu przejazdu ciężarówek typu TIR i ruchu tranzytowego przez ten obszar.

Plan rozwoju infrastruktury na najbliższe trzy lata obejmuje kolejne inwestycje. Przed nadejściem wakacji zaplanowano utwardzenie poboczy ulicy Kolumny. W roku 2024 planuje się pokrycie ulicy Ziemiańskiej nową asfaltową nawierzchnią. W latach 2024-2025 przewidziano budowę chodników na odcinku od ulicy Kolumny 96 do ulicy Zygmunta. W związku z tym, na trasie od ulicy Kalinowskiego do granic miasta powstaną nowe chodniki oraz nawierzchnia jezdni.