Tomasz Piotrowski dołącza do grona wiceprezydentów Łodzi, jednak zarząd miasta pozostaje bez większych zmian

Łódzki zarząd nie przewiduje żadnych rewolucyjnych przemian. Pozycje wiceprezydentów nadal będą zajmowane przez Adama Pustelnika, Małgorzatę Moskwę-Wodnicką oraz Adama Wieczorka. Jednak jedna zmiana personalna zaszła – Joanna Skrzydlewska straciła swój fotel na rzecz Tomasza Piotrowskiego.

Tomasz Piotrowski zastąpi Joannę Skrzydlewską jako wiceprezydent Łodzi – powiedziała prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Podkreśliła także, że to jedyne przetasowanie w składzie zarządu miasta, co zapewnia, że nie nastąpi żadna rewolucja.

Piotrowski jest związany z łódzkim magistratem od około 15 lat. Obecnie pełni funkcję prezesa spółki Łódzkie Inwestycje i będzie go reprezentował aż do lipca. W tym samym miesiącu zostanie wydane oficjalne zarządzenie mianujące go na stanowisko wiceprezydenta Łodzi.

Moje marzenia to dobrze odnowione drogi dla mieszkańców naszego miasta. Pragnę, aby remonty były bardziej przyjazne dla łodzian, a przynajmniej mniej uciążliwe. Możemy remontować ulice w mniejszych odcinkach, lepiej zabezpieczając je i wprowadzając bardziej płynną organizację ruchu – powiedział Tomasz Piotrowski. Jako wiceprezydent będzie odpowiadał za strategię, komunikację, promocję, drogi i inwestycje.

Odnosząc się do ostatniej z wymienionych dziedzin, Piotrowski przejmie ją od Wojciecha Rosickiego, który nadal pozostanie sekretarzem miasta. Również Krzysztof Mączkowski utrzyma swoją pozycję jako skarbnik Urzędu Miasta Łodzi.