Stworzenie nowej trasy rowerowej wzdłuż ulicy Strykowskiej i Wojska Polskiego

Projekt modernizacji drogi dla rowerów prowadzącej wzdłuż ulicy Strykowskiej dobiegł końca, zakończono także prace przy odcinku od ulicy Strykowskiej do Spornej. Robotnicy drogowi ukończyli układanie ostatnich warstw asfaltu, co jest sygnałem, że wkrótce będzie możliwość przejechania jeszcze dłuższym odcinkiem na rowerze, docierając do remontowanej ulicy Wojska Polskiego. Obecnie jednak dostęp do niej jest znacznie utrudniony.

Prace renowacyjne na ulicy Wojska Polskiego to nie tylko odnowienie torowiska, jezdni przeznaczonej dla samochodów oraz chodników, ale również tworzenie ścieżki rowerowej. Dzięki temu rowerzyści zyskają możliwość dotarcia na swoim dwukołowcu nie tylko do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ale także aż do granic Łodzi na Dołach.