Budowa terminala intermodalnego w Łodzi jako klucz do redukcji ruchu ciężarowego i rozwoju gospodarczego

Jednym z głównych korzyści płynących z planowanej budowy terminala intermodalnego w pobliżu linii kolejowej i bocznic, jest spodziewane ograniczenie liczby ciężarówek poruszających się po drogach miejskich. To właśnie za pomocą kolei planowane jest przemieszczanie towarów z nowego obiektu.

Na terenach przemysłowych w okolicach ulic Traktorowej oraz Świętej Teresy, ma powstać znaczący terminal intermodalny. Polsko-niemieckie przedsiębiorstwo J.V. Contargo Hatrans będzie odpowiedzialne za jego realizację. Inwestycja ta zostanie ulokowana na obszarze przekraczającym 6 hektarów, wyposażonym w bocznicę kolejową o trzech torach oraz przestrzeń przeznaczoną do składowania i obsługiwania kontenerów. Terminal będzie pełnił funkcje komunikacyjne z innymi terminalami Contargo rozmieszczonymi w Europie Zachodniej i Chinach, a także zapewni dostęp do portów morskich.

Nowo powstający terminal będzie pierwszym tego typu obiektem, łączącym różne środki transportu, należącym do tej firmy na terenie Polski. W Europie Zachodniej funkcjonuje już 24 takie punkty. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, co z pewnością wpłynie na rozwój gospodarczy Łodzi. Za obsługę towarów odpowiedzialny będzie hub logistyczny firmy Hatrans, znajdujący się w bliskim sąsiedztwie, zaledwie kilkaset metrów od terminala.

Jednym z najważniejszych atutów budowy terminalu w pobliżu linii kolejowej i bocznic jest perspektywa redukcji ruchu ciężarowego w mieście. Towary będą przenoszone za pomocą kolei, co dodatkowo pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału logistycznego centrów zlokalizowanych w regionie.