Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego 'ŁÓDŹ’ i jej obszary działania

Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego 'ŁÓDŹ’, która stanowi jedną z dwóch grup tego rodzaju w regionie. Powstała ona na bazie zasobów ludzkich i sprzętowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Łodzi, a jej utworzenie wynika z rozkazu wydanego w roku 2013. Skład grupy obecnie liczy sobie 71 funkcjonariuszy.

Grupa SGRChem-Eko 'ŁÓDŹ’ utrzymuje różne poziomy gotowości operacyjnej, takie jak A – zabezpieczenie chemiczne, B – rozpoznawanie chemiczne oraz D – dekontaminacja. W ramach tych poziomów odpowiada za ochronę różnych obszarów w regionie.

Poziom A obejmuje ochronę miast Łodzi i Skierniewic oraz powiatów: łódzkiego wschodniego, skierniewickiego, brzezińskiego, łowickiego, zgierskiego, łęczyckiego, poddębickiego, pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego i sieradzkiego.

W przypadku poziomu B, grupa objęta jest ochroną na terenie całego województwa łódzkiego (z wyłączeniem powiatu wieruszowskiego) oraz powiatu gostynińskiego w województwie mazowieckim.

Natomiast poziom D dotyczy ochrony na terenie całego województwa łódzkiego oraz niektórych części województwa świętokrzyskiego, takich jak: miasto Kielce oraz powiaty kielecki, skarżyski, konecki i włoszczowski.