Innowacyjna terapia CAR-T w łódzkim szpitalu przeprowadzona po raz pierwszy na pacjentce z opornym chłoniakiem

W Szpitalu im. Kopernika w Łodzi, w Oddziale Hematologii i Transplantologii, przeprowadzono pionierską terapię zrekombinowanymi limfocytami T (CAR-T) u pacjentki cierpiącej na chłoniaka, który okazał się oporny na standardowe metody leczenia. Jest to przełomowa metoda w terapii nowotworów krwi, która dotychczas była trudno dostępna dla pacjentów w Polsce, między innymi z uwagi na wysoką cenę leczenia, wynoszącą około 1 milion złotych. Obecnie jednak terapia ta jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu lekowego.

Innowacyjność terapii CAR-T polega na indywidualnym podejściu do organizmu pacjenta. W pierwszej fazie pobierane są limfocyty pacjenta, które następnie trafiają do specjalistycznego laboratorium, m.in. w ośrodku znajdującym się w Szwajcarii. Tam następuje genetyczna modyfikacja tych komórek, które po zamrożeniu są z powrotem wysyłane do Szpitala Kopernika w Łodzi jako specjalistyczny lek.

Kiedy terapia CAR-T powraca do szpitala, może być podana pacjentom z opornymi na leczenie chłoniakami lub cierpiącym na białaczkę limfoblastyczną, która również jest trudna do wyleczenia za pomocą tradycyjnych metod leczenia. Terapia ta polega na podawaniu pacjentowi jego własnych, genetycznie zmodyfikowanych limfocytów, które mają za zadanie zwalczyć nowotwór. Taka innowacyjna metoda leczenia otwiera nowe perspektywy w walce z opornymi nowotworami krwi.