Smutna wiadomość dotycząca śmierci znanego historyka z Uniwersytetu Łódzkiego, Profesora Przemysława Waingertnera

Wiadomość o nagłym odejściu cenionego łódzkiego historyka, profesora Przemysława Waingertnera, w wieku 55 lat, wstrząsnęła nie tylko społecznością akademicką. Przemysław Waingertner, były pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, był znany z nieustannej pracy nad promowaniem historii.

Wiadomość o jego śmierci ogłoszona została przez miasto Łódź na swoim oficjalnym profilu na Facebooku oraz przez Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 31 stycznia. Tragiczne wydarzenie miało miejsce w godzinach porannych.

Profesor Waingertner był wybitnym specjalistą i kierownikiem Katedry Historii Polski Najnowszej oraz Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jego obszar badań obejmował dzieje Polski w okresie międzywojennym oraz historię Europy Środkowej i Wschodniej w XX i XXI wieku. Szczególnie zainteresowany był polską myślą polityczną XX wieku, dziejami ruchu zetowego i obozu piłsudczykowskiego. Prowadził także badania nad polskim wkładem w działania zbrojne podczas I i II wojny światowej, a także poświęcał dużo czasu badaniom nad historią Łodzi i regionu w XIX i XX stuleciu.