Siedlisko łódzkich jeży zostało zniszczone

Prowadzone prace budowlane mające na celu modernizacje stawu Wasiaka doprowadziły do zniszczenia znajdującego się w tym miejscu siedliska jeży. Zwierzęta całkowicie zniknęły z miejsca, w którym do niedawna można było je spotkać. Jak informują mieszkańcy, zwierzęta najprawdopodobniej odnalazły schronienie w pobliskich ogródkach.

Nieudolna modernizacja.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji zostały wycięte również znajdujące się w pobliżu drzewa, krzewy – skoszona została także trawa, w której to znajdował się główny element diety jeży, a więc owady. Jeże, które w Polsce są gatunkiem chronionym, naturalnie zmuszone zostały do opuszczenia swojego dotychczasowego siedliska.

Dewastacja i kradzież domków dla jeży.

Chcąc zminimalizować szkody wyrządzone podczas modernizacji, zdecydowano się postawić 6 domków, które miały stanowić bezpieczne schronienie dla zwierząt. Jak się jednak okazało, nie przetrwały one długo – 4 domki zostały w pewnym stopniu zdewastowane, a kolejne 2 ukradzione.