Ruch uliczny na ul. Wałowej i Lodowej wstrzymany z powodu prac remontowych

20 listopada, poniedziałek, to kolejny krok w procesie renowacji ulic Wałowej i Lodowej. Z kolei na sąsiedniej arterii, czyli na świeżo odnowionej ulicy Przybyszewskiego, do końca bieżącego tygodnia powinno zostać naniesione oznakowanie poziome.

Zadanie modernizacji ulicy Wałowej jest obecnie realizowane przez wykonawcę, który teraz zajmuje drugą część jezdni. W celu ułatwienia mu pracy, począwszy od piątku, autobusy linii 64 wyjeżdżają alternatywną trasą. Kursują one teraz wzdłuż alei Piłsudskiego, następnie skręcają w ulicę Niciarnianą prowadzącą do ulicy Przybyszewskiego, a potem przechodzą przez wiadukt na Zarzew. Ta zmiana trasy dotyczy zarówno podróży w jednym, jak i w drugim kierunku. Zakłócenia te mają potrwać do 26 listopada.

Inne zmienne warunki ruchu drogowego wprowadzono na ulicy Lodowej, pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Bławatną. Teraz funkcjonuje tam jednokierunkowy ruch – możliwość przejazdu ulicą Lodową jest tylko od strony ulicy Dąbrowskiego w kierunku ulicy Ossendowskiego. Podczas trwania prac remontowych, także zmienia się trasa dla linii W i 69A poruszających się w stronę osiedla Widzew. Autobusy linii 69 teraz jeżdżą ulicami Dąbrowskiego, Lodową, Ossendowskiego i z powrotem Dąbrowskiego do Lodowej. Natomiast linia W omija ulicę Ossendowskiego i jedzie bezpośrednio ulicą Dąbrowskiego.