Przyszłość infrastruktury drogowej na łódzkim osiedlu Andrzejów: nowe plany remontowe na 2024 rok

Strategia rozwoju infrastruktury drogowej w łódzkim osiedlu Andrzejów przewiduje kontynuację prac modernizacyjnych. W roku 2024 dwa główne przejazdy – ulica Kupały i Winiarska – zostaną poddane gruntownemu remontowi.

W najbliższym czasie ogłoszone zostaną konkursy przetargowe na wykonawców prac budowlanych. Prace przy ulicy Kupały obejmować będą wymianę podbudowy drogowej i położenie nowej nawierzchni. Natomiast prace przy ulicy Winiarskiej obejmują dodatkowo instalację systemu odwodnienia. Przeprowadzenie tych inwestycji znacznie poprawi warunki bezpieczeństwa oraz zwiększy komfort poruszania się po tych drogach.

Prace remontowe na tym osiedlu ruszyły w pełni w 2016 roku, kiedy to cztery ulice otrzymały nową nawierzchnię. Od tego momentu corocznie kolejne ulice poddawane są procesowi modernizacji.

Obecnie, mieszkańcy mogą korzystać z wyremontowanych dróg na niemal 20 ulicach w Andrzejowie. Są to między innymi takie ulice jak Serenady, Sielanki, Szeherezady oraz Dobrej Wróżki. Każda z nich otrzymała nową nawierzchnię utwardzoną kostką brukową, zbudowano tam również nowe wjazdy, zamontowano oświetlenie, a przy posesjach zaaranżowano tereny zielone. Na liście ulic, które przeszły metamorfozę jest również ulica Miernicza, gdzie położono nową nawierzchnię, a także wykonano odwodnienie pasa drogowego, przebudowano dojścia do budynków i stworzono dedykowane miejsca parkingowe. Dodatkowo przeprowadzono wymianę oznakowania pionowego i poziomego.

Podobne prace zostały przeprowadzone na ulicy Porazińskiej, gdzie położono nawierzchnię z kostki betonowej oraz przeprojektowano wjazdy do posesji. Przydrożne tereny zielone zostały odnowione, a lokalnie ułożono ażurową nawierzchnię służącą jako parkingi.