Inwestycja w komunikację miejską: Przebudowa torowiska tramwajowego z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego

Modernizacja linii tramwajowej łączącej Łódź z Konstantynowem Łódzkim ma kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu miejskiego. Projekt nie ogranicza się jedynie do remontu torów i przystanków, ale uwzględnia również konstrukcję nowych mostów oraz usprawnienie systemu sterowania ruchem. Jak prezentuje się postęp prac?

Remont siedmiokilometrowego odcinka rozłożono na dwie części. Odcinek łódzki zawiera ulicę Konstantynowską od ulicy Krakowskiej do ulicy Przygranicznej, z kolei część konstantynowska obejmuje fragment od ulicy Przygranicznej do placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim.

Na terenie Łodzi, w segmencie od małego mostu przy ulicy Krańcowej do zajezdni Brus, ukończono już prace nad nowym korytem oraz podbudową pomocniczą. Ta sama faza została zakończona na odcinku od ulicy Prochowej do ronda Andersa. Pracownicy wykonują teraz układanie nowych torów, a także dokonali wylania fundamentów pod prawie 50 nowych słupów trakcyjnych. W obrębie inwestycji przewidziano również prace mostowe, które dotyczą odbudowy trzech małych mostów nad Łódką. Stary mostek przy ulicy Krakowskiej został już rozebrany, a w pobliżu ulic Krańcowej i Lontowej zamontowano nowe przyczółki i przęsła. Równocześnie prowadzone są prace związane z usuwaniem konfliktów infrastrukturalnych oraz budową kanału technologicznego.

Na stronie Konstantynowa również można zauważyć postęp prac. Na odcinku konstantynowskim położono już nowe torowisko, wymieniono zwrotnice na mijankach, tzw. gdańskiej i srebrnej, a także zmodernizowano system sterowania ruchem na jednotorowych odcinkach linii. Na nowo wybudowanych peronach przystankowych ustawiono wiaty z ławkami.

Zakończenie wszystkich prac jest planowane na czerwiec 2024 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 81 milionów złotych.