Przetarg na kolejny etap modernizacji ul. Krakowskiej w Łodzi otwarty

W ostatni piątek, 1 marca, otwarto oferty przetargowe na następny etap odnowienia ulicy Krakowskiej, rozciągający się od skrzyżowania z ulicą Barską do ulicy Minerskiej.

Spośród wszystkich zgłoszeń, otrzymano cztery propozycje. Najkorzystniejszą ofertę finansową przedstawiła firma STRABAG sp. z o.o., proponując wykonanie prac za kwotę 14,1 miliona złotych. Z kolei Balzola Polska sp. z o.o. zadeklarowała gotowość do odnowienia tej części drogi za 14,2 miliona złotych. PRD-M sp. z o.o. zaproponowała nieznacznie wyższą sumę – nieco ponad 15 milionów złotych, a firma JAGEZ Transportowo Usługowa podała najwyższą cenę, wynoszącą 17,4 miliona złotych.

Przed inwestorem stoi teraz zadanie dokładnej analizy złożonych ofert i wyboru najbardziej korzystnej propozycji. Jeżeli nie napotka żadnych problemów, umowa z wybranym wykonawcą powinna zostać sfinalizowana do połowy 2024 roku. Prace drogowe na tym odcinku ulicy Krakowskiej są planowane na lato.

Zakres prac modernizacyjnych obejmie nie tylko przebudowę samej jezdni, ale także odnowienie chodników, zjazdów do poszczególnych posesji oraz krawężników i obrzeży. W ramach projektu zaplanowano także instalację nowego oświetlenia, sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. Dla korzystających z usług MPK Łódź przewidziano budowę nowych peronów przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi dla pasażerów. Dodatkowo, powstaną nowe ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa oraz odpowiednie systemy odwodnienia. Wzdłuż chodników pojawią się także elementy małej architektury takie jak ławki czy kosze na śmieci, a także nasadzenia krzewów i trawników.