Przebudowa torowisk tramwajowych na Łódzkiej Górnej

Zaplanowano znaczne prace modernizacyjne w dzielnicy Górna w Łodzi. Tramwajowe szlaki biegnące przez ulice Rzgowską, Niższą i Broniewskiego zostaną poddane renowacji. Co więcej, przewiduje się budowę nowego połączenia tramwajowego do Centrum Zdrowia Matki Polki, co niewątpliwie ułatwi życie lokalnym mieszkańcom.

Na terenie dzielnicy Górna przeprowadzona będzie gruntowna przebudowa torów tramwajowych. Prace obejmą konkretnie fragment ulicy Rzgowskiej od Dąbrowskiego do Broniewskiego. W wyniku przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu, najbardziej korzystną ofertę przedstawiła firma Databout sp. z o.o.

Znaczącym jest fakt, że planowane jest również utworzenie nowej trasy tramwajowej na odcinku ulicy Broniewskiego od Rzgowskiej do Śmigłego-Rydza. Ta inwestycja umożliwi mieszkańcom łatwiejszy dostęp do Centrum Zdrowia Matki Polki, co zdecydowanie usprawni komunikację w tym obszarze.

Propozycje dotyczące przebiegu nowego torowiska obejmują rozbudowę obecnego szlaku na ulicy Rzgowskiej, z zachowaniem jak największej ilości drzewności. Ponadto, od ulicy Paradnej rozważane są dwie alternatywy: dojazd al. Matek Polskich do miejsca obecnej pętli autobusowej lub kontynuacja trasy w kierunku osiedla przy ulicy Sczanieckiej.

Nad wspomnianym projektem trasy tramwajowej czuwa również firma Databout.