Propozycje Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w kwestii parkingu w Łodzi

Klaudia Domagała, kandydatka na stanowisko prezydenta Łodzi, postuluje o budowę podziemnego parkingu na placu Dąbrowskiego, aktualnie planowanym do zielonej przebudowy. Zdaniem kandydatki, to jedyne realne okazje w najbliższych latach, aby zastąpić wyeksploatowany dotychczasowy pomysł i stworzyć miejsce do parkowania.

Z informacji przekazanych przez Domagałę wynika, że Urząd Miasta Łodzi zarezerwował kwotę blisko 20 milionów na przebudowę placu. Budowa parkingu podziemnego znacząco podniesie koszty, jednak według niej jest to jedyna szansa na rozbudowę takiej infrastruktury na przestrzeni kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat. Kandydatka odnosi się również do praktyk stosowanych w innych miastach, gdzie budowa podobnych parkingów przewiduje około 270 miejsc. Nie jest jednak pewna, czy taka ilość miejsc parkingowych jest konieczna na placu Dąbrowskiego – to jest kwestia do analizy i obliczeń.

Zarzuty ze strony Konfederacji dotyczą braku dialogu miasta z mieszkańcami na temat przeznaczenia i funkcji placu. Pojawiają się również obawy dotyczące przedsiębiorców, którzy mogą napotkać trudności w dojeździe do swoich miejsc pracy w wyniku potencjalnej budowy. Wywołuje to niepokój o możliwość bankructwa. Jako przykład negatywnego wpływu remontu na działalność handlową podaje się plac Wolności, na którym zamknięto wiele punktów handlowych.