Propozycja Lewicy dotycząca wprowadzenia bonu dla rodzin z wieloraczkami

Inicjatywę dotyczącą przyznawania bonów dla rodzin, które powitały na świecie wieloraczki, zgłosiła Lewica. W myśl proponowanego projektu uchwały, rodzice mogliby otrzymać kilka tysięcy złotych na każde z nich. Ta inicjatywa to odpowiedź na potrzebę utrzymania miasta przyjaznego rodzinie, jak podają jej autorzy.

Uchwała zakłada utworzenie „Galantego bonu dla wieloraczków”. Jest to propozycja skierowana do tych szczęśliwych łódzkich rodzin, które zostały obdarowane co najmniej trzema nowymi członkami. Chcemy w ten sposób docenić ich trud związany z wychowywaniem dzieci. Proponujemy taki finansowy dodatek – 7000 zł za każde dziecko. Przygotowaliśmy ten projekt po to, aby kontynuować politykę miasta przyjazną rodzinom – mówi kandydat do rady miasta, Krzysztof Makowski.

Projekt ten będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się za dwa tygodnie, 10 kwietnia.