Problem nieczystości koni na ulicach miejscowości gminy Zgierz

Mieszkańcy miejscowości Grotniki i Ustronie, które są częścią gminy Zgierz, wyrażają swoje niezadowolenie ze względu na odchody koni, które są pozostawiane na ulicach. Nie jest to jednak problem ograniczony jedynie do tych dwóch miejscowości. Na problemy z końskimi nieczystościami skarżą się również mieszkańcy innych części regionu, w tym tych znajdujących się na peryferiach miasta Łódź.

Końskie odchody stają się kłopotem dla mieszkańców Trójwsi, czyli wspomnianych już Grotnik, Ustronia oraz dodatkowo Jedlicza – wszystkich leżących w granicach administracyjnych gminy Zgierz. Wielu z nich wyraża swoje niezadowolenie, argumentując, że nie chcą by w pobliżu ich domostw poruszali się jeźdźcy konni, którzy po sobie zostawiają końskie odchody.

Ten problem niedawno pojawił się na lokalnym forum internetowym Trójwsi prowadzonym na Facebooku i wywołał podziały wśród mieszkańców. Część z nich zgłaszała problematyczne zanieczyszczenia końskimi nieczystościami, które były rozrzucane tu i ówdzie, w tym pod bramami domów. Inna grupa mieszkańców bagatelizowała jednak problem. Jeden z nich zauważył nawet, że odchody koni – zwierząt roślinożernych – rozkładają się znacznie szybciej niż odchody psów, które są wszystkożerne.

Niektórzy mieszkańcy przypominali słowa późnego Krzysztofa Krawczyka, znanego piosenkarza, który kilka lat temu wyraził swoją akceptację dla obecności koni w Grotnikach.