Postęp w budowie łódzkiego tunelu średnicowego

W Łodzi kontynuowane są prace związane z budową tunelu średnicowego. Coraz bliżej jest do jednego z kluczowych momentów prac – zamknięcia istotnego skrzyżowania na drodze projektu. Pierwotnie, oczekiwano, że do tego dojdzie pod koniec sierpnia, jednak plany te uległy zmianie w przeciągu ostatnich kilkunastu dni.

W ciągu najbliższych tygodni, dwie sprawy dominowały dyskusje dotyczące budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Po pierwsze, pytanie o moment, kiedy tarcza Katarzyna, będąca kluczowym elementem konstrukcji, zostanie uruchomiona. Po drugie, zastanawiano się nad nowym terminem zamknięcia kluczowego dla inwestycji skrzyżowania. Te dwa aspekty pojawiały się regularnie w rozmowach o tej rządowej inwestycji, niezależnie od stabilności jej finansowania.