Postęp prac przy przebudowie ulicy Krakowskiej w Łodzi

Rekonstrukcja oraz unowocześnienie ulicy Krakowskiej na terenie Łodzi, na odcinku między ulicami Siewną a Barską, zbliża się do połowy realizacji. Prace dotyczące kanalizacji na ulicy Złotno, będącej kontynuacją ulicy Rąbieńskiej, mają się niebawem zakończyć, co spowoduje zniknięcie zwężenia jezdni.

W ciągu mniej więcej miesiąca, robotnicy mają zamiar dokończyć prace związane z zachodnią stroną jezdni i oddać ją do użytku kierowców. Jednocześnie zamknięta zostanie wschodnia część jezdni, znajdująca się od strony parku. Mimo to, komplikacje będą już mniejsze, ponieważ kierujący pojazdami będą mogli poruszać się po nowej, gładkiej nawierzchni, zamiast po wyboistych drogach jak dotychczas.

Inwestycja przy ulicy Krakowskiej w Łodzi postępuje zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Obecnie trwają prace drogowe, a także układanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Ekipa pracownicza ułożyła już część podbudowy jezdni oraz krawężniki i betonowe obrzeża. Ponadto, część chodników oraz zjazdów jest już gotowa do użytku.