Podsumowanie ośmiu lat pracy zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 370 zezwoleń, 19 mld zł nakładów inwestycyjnych i ponad 11 tys. nowych miejsc pracy

Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), kończący swoją ośmioletnią kadencję, przedstawił we wtorek raport z efektów swojej działalności. Zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie, w ciągu ostatnich lat wydano ponad 370 decyzji i zezwoleń na wsparcie dla firm, które zadeklarowały inwestycje na poziomie 19 mld złotych. Prace te przyczyniły się również do powstania ponad 11 tysięcy nowych miejsc pracy.

We wtorek nastąpiło również odwołanie obecnego zarządu ŁSSE przez nowo utworzoną radę nadzorczą. Zarząd, składający się z dwóch osób – Marka Michalika pełniącego funkcję prezesa oraz Agnieszki Sygitowicz jako wiceprezes, sprawował swoje obowiązki od 2016 roku.

Przed rozpoczęciem spotkania, odchodzący zarząd podzielił się wynikami swojej działalności w latach 2016-2023. W raporcie podkreślono, że w ciągu ostatnich 8 lat wydano 372 zezwolenia i decyzje o wsparciu dla firm, co stanowiło znaczny wzrost w porównaniu do 284 takich decyzji wydanych od początku istnienia strefy do 2016 roku. Przedsiębiorstwa zadeklarowały w tym czasie inwestycje na poziomie 19,3 mld złotych (w porównaniu do 12,7 mld złotych do 2016 roku), tworząc ponad 11 tysięcy nowych miejsc pracy.

Prezes Michalik podkreślił, że ostatnie 8 lat to okres intensywnej pracy. Zarząd rozpoczął od stworzenia strategii, która stała się drogowskazem dla podejmowanych działań. Z firmy skupionej głównie na przyciąganiu inwestorów do regionu, zarząd stworzył organizację o wielowymiarowym profilu działalności. Jest to obiecujące na przyszłość, zwłaszcza po 2026 roku, kiedy strefy ekonomiczne kończą swoją działalność i rząd będzie musiał podjąć decyzję co do ich dalszego losu.

Wiceprezes Sygitowicz dodała, że strefa rozwijała się dynamicznie, szczególnie od powstania Polskiej Strefy Inwestycji w 2018 roku. Strefa dwukrotnie zwiększyła liczbę wydanych decyzji i zezwoleń dla firm, a z różnych programów na rozwój firm przekazano kilkaset milionów złotych. Ponadto rozbudowano infrastrukturę biznesową i wprowadzono wiele innowacyjnych usług.