Planowane poszerzenie i unowocześnienie łódzkiego ośrodka segregacji odpadów przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia

Paweł Jankiewicz, zastępca dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczenia (MPO) w Łodzi, podczas Rozmowy Dnia poinformował o planach na przyszłość dotyczących modernizacji lokalnej sortowni odpadów. Przyznał, że nadchodzi kolejna runda przetargów na projekt, po anulowaniu poprzedniego konkursu ofert.

Sytuacja zaprezentowana przez wiceprezesa MPO pokazuje, że wcześniejszy proces licytacji okazał się niepowodzeniem ze względu na dwa zgłoszone projekty, które znacznie przewyższały dostępne fundusze na rozwój obiektu – szacowano koszt na około miliard złotych. Oba wnioski zostały złożone przez dwie duże firmy z Warszawy. Jak wyjaśnił Paweł Jankiewicz, kwoty te były dwukrotnie wyższe od możliwości finansowych MPO i przekraczały ich oczekiwania, co doprowadziło do unieważnienia przetargu. Teraz przedsiębiorstwo szykuje się do nowego etapu przetargowego z nieco zmienionymi kryteriami.

Jankiewicz podkreślił, że modernizacja sortowni odpadów w Łodzi jest niezbędna ze względu na przestarzałą infrastrukturę i proces technologiczny, które nie spełniają aktualnych standardów. Sortowanie odpadów to ciężka praca manualna, wymagająca dużego wysiłku od pracowników zakładu. Wyraził nadzieję, że środki na ten cel zostaną pozyskane głównie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z programów unijnych. Jako dodatkowe źródło finansowania rozważane są obligacje korporacyjne.

Zastępca dyrektora MPO poinformował, że w ciągu następnego miesiąca powinno stać się jasne, jakie kwoty uda się uzyskać z funduszy unijnych. Wyraził również optymizm co do możliwości rozpoczęcia budowy w przyszłym roku.