Planowane połączenie Łodzi z Konstantynowem Łódzkim nową trasą rowerową

Zarówno Łódź, jak i Konstantynów Łódzki planują współpracę przy tworzeniu nowej drogi rowerowej, zaprojektowanej tak, aby skutecznie łączyć obie lokalizacje. Długość tej trasy ma wynosić około 4 kilometry. Każda z gmin będzie odpowiedzialna za realizację swojej części projektu, ale wszystko zostanie dokładnie skoordynowane, by zapewnić funkcjonalność i efektywność nowej infrastruktury rowerowej.

Trasa, której długość ma wynieść niewiele mniej niż 4 kilometry, planowana jest jako łącznik pomiędzy Łodzią a Konstantynowem Łódzkim. Rozpoczęcie trasy przewidziane jest w centrum Konstantynowa, skąd poprowadzi ona wzdłuż ulic Łódzkiej i Armii Krajowej do ulicy Smulskiej w Łodzi. Następnie droga rowerowa ma prowadzić ulicą Armii w Łodzi oraz przez teren znajdujący się za ogródkami działkowymi w Retkini aż do pętli autobusowej przy ulicy Kusocińskiego. W tym miejscu ma nastąpić połączenie z istniejącą już drogą rowerową, co umożliwi kontynuowanie podróży na rowerze do centrum Łodzi.

– Współpracujemy przy modernizacji linii tramwajowej, lecz teraz zdecydowaliśmy się na wspólne przedsięwzięcie w postaci budowy ścieżki rowerowej, która połączy nasze miasta. Będzie ona przebiegać głównie przez tereny niezurbanizowane, otoczone zielenią – komentuje prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Dla Konstantynowa planowana inwestycja stanowi część większego projektu o nazwie „Park and Ride” oraz „Bike and Ride”.

Obecnie, władze obu miast starają się pozyskać środki unijne na dofinansowanie tej planowanej inwestycji.