Planowane odrodzenie Kamienicy z Motylem na terenie Łodzi

Starą kamienicę znaną jako Motyl, która jest własnością Uniwersytetu Łódzkiego, czekają duże zmiany. Rektor tej uczelni, Elżbieta Żądzińska, opowiedziała o ambitnym planie przekształcenia tego budynku w przestrzeń łączącą w jednym miejscu naukę i sztukę.

Podczas rewitalizacji, do której ma dojść niebawem, w środku budynku powstaną miejsca dla różnych organizacji i instytucji. Wśród nich znajdzie się Centrum Jerzego Giedroycia oraz Centrum Europy Wschodniej. W tych nowych przestrzeniach, uniwersytet będzie miał okazję do prowadzenia wspólnych działań z samorządem miasta.

Ponadto, Motyl ma stać się miejscem prezentacji dużych formatów artystycznych. Będzie to miejsce krzyżowania sztuki i nauki, co tworzy unikalną atmosferę. Również studenci i inne zainteresowane osoby będą mogli korzystać z usług księgarni prowadzonej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które także znajdzie swoje miejsce w odnowionym budynku.

Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, wyraziła swoją radość z faktu, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy funkcjonalności Kamienicy z Motylem. Podkreśliła, że ten projekt jest kluczowym etapem w procesie rewitalizacji ulicy Moniuszki, który w końcu zostanie zakończony.