Pan Roman – nieustraszony łowca łamiących przepisy kierowców w Łodzi

W centrum Łodzi, od ponad 14 lat czuwa nad porządkiem na drogach pewien nietypowy obywatel. Znany jako Pan Roman, słynie z tego, że nieustannie śledzi i dokumentuje wykroczenia popełniane przez kierowców. Swoje nagrania przekazuje funkcjonariuszom policji, którzy w oparciu o te dowody mają możliwość ukarania sprawców.

Pan Roman z determinacją i zaangażowaniem rejestruje na zdjęciach oraz filmach różne rodzaje naruszeń przepisów ruchu drogowego, na które natrafia na łódzkich ulicach. Przykłady takich wykroczeń to jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, ignorowanie obowiązujących znaków drogowych, przekraczanie skrzyżowań na czerwonym świetle czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściach dla nich. Wszystkie zebrane materiały Pan Roman systematycznie przekazuje łódzkim policjantom zajmującym się sprawami drogowymi, dzięki czemu mogą oni podejmować stosowne działania wobec uchwyconych na „gorącym uczynku” kierowców.

W ten sposób niepozorny mieszkaniec Łodzi walczy o poprawę bezpieczeństwa na drogach swojego miasta. Dzięki swojej niezmordowanej pracy przyczynia się do likwidacji zagrożeń wynikających z lekceważenia przepisów ruchu drogowego oraz do wprowadzenia lepszego porządku na łódzkich ulicach, co z kolei prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji.