Outsourcing IT – oszczędności i optymalizacja procesów

W dobie dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych szeroka i stała kadra może być dużym obciążeniem. Rozwiązaniem tych problemów będzie postawienie na pełną elastyczność, gwarantującą lepsze i oszczędniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem. W zakresie usług informatycznych odpowiada za to outsourcing IT. Zobacz czym jest i dlaczego bardziej się opłaca!

Outsourcing IT jeszcze nigdy nie był tak potrzebny

Outsourcing IT to usługa polegająca na powierzeniu obsługi informatycznej firmie zewnętrznej. Zakres pracy zależy od indywidualnych ustaleń, jednak najczęściej mamy do czynienia z obsługą i zarządzaniem systemów IT, administrowaniem sieci firmy i stronami internetowymi, a także zabezpieczaniem infrastruktury. W związku z postępującą cyfryzacją usługi te nie są przeznaczone wyłącznie dla dużych firm, lecz tak naprawdę dla wszystkich podmiotów działających na rynku. Szacuje się, że outsourcing IT jako zespół usług jest dopiero w fazie wzrostu, a zapotrzebowanie będzie dynamicznie rosło przez kolejne lata.

Outsourcing IT sposobem na oszczędności w firmie

Zlecenie wykonawstwa usług informatycznych zewnętrznemu partnerowi IT może być najlepszym rozwiązaniem pod kątem finansowym. Bieżąca obsługa informatyczna firmy wiąże się z dużymi kosztami kadrowymi. Rynek pracy w IT pomimo największych turbulencji gospodarczych jest niezwykle rozwojowy, co przekłada się na trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników w przystępnej cenie. Problematyka ta niekiedy wiąże się również z koniecznością reorganizacji struktur. Czynności te nie są zawsze potrzebne – zwłaszcza mniejsze firmy mogą mieć realnie mniejszy zapotrzebowanie na usługi informatyczne, które nie wymaga pełnego etatu pracy zatrudnionego specjalisty.

W takich okolicznościach jedyną realną alternatywę stanowi omawiany outsourcing IT. Taka forma współpracy charakteryzuje się nie tylko niższymi kosztami, ale elastycznością, która może zapewniać lepszą płynność finansową. W sytuacji, gdy nagle przedsiębiorstwo musi ograniczyć koszty, rezygnacja bądź zmniejszenie zaangażowania usług outsourcingowych na zasadzie B2B jest znacznie szybsze, niż problematyka związana ze stanowiskiem pracy. Najważniejsze jest jednak to, że przedsiębiorca płaci za konkretne czynności, których potrzebuje. Ich pula przy współpracy B2B zawsze może być zmniejszona lub zwiększona – w zależności od bieżących potrzeb. Właśnie takie podejście wyznaje wiodący na rynku integrator systemów ERP i CRM – Gecos. Zobacz stronę głównę dostawcy usług outsourcingu informatyczneg: https://gecos.pl!

Outsourcing IT to także wdrażanie specjalistycznych systemów

Outsourcing IT nie ogranicza się jedynie do sprawowania bieżącej obsługi i opieki informatycznej. To również administrowanie i zarządzenia specjalistycznymi systemami IT, a także nierzadko ich tworzenie, konfigurowanie i wdrażanie. Coraz większą popularnością cieszą się wdrożenia systemów ERP pozwalających na poprawę zarządzania wszystkimi zasobami i procesami w firmie. Duże zapotrzebowanie odnotowuje się również na tworzenie dedykowanych systemów zarządzania treścią – CRM. Podobnie, jak opieka serwisowa ERP, w tym przypadku również mamy do czynienia z usługą kompleksową, pozwalającą na znaczne zoptymalizowanie poszczególnych procesów wewnętrznych. Całościowa optymalizacja zarządzania na podstawie współpracy outsourcingowej może przynieść fantastyczne efekty jakościowe dla przedsiębiorstwa przy jednocześnie większej gwarancji uzyskania satysfakcjonującego efektu i niższych nakładach stałych.