Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – możliwe powodzie na południowym zachodzie województwa łódzkiego

Informacje przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej sugerują alarmujące ryzyko wystąpienia gwałtownych wezbrań wodnych w rzekach, które przepływają przez południowy zachód województwa łódzkiego. Urząd Wojewódzki w Łodzi udostępnił te ważne dane w niedzielne popołudnie, 11 lutego, za pośrednictwem Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu oraz Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu.

Eksperci szacują na około 90 procent szanse na wystąpienie intensywnych wezbrań w trzech rzekach na obszarze województwa łódzkiego. Mówimy tutaj o rzekach Pilica, Bzura i Łużyca, gdzie przewidywany jest wzrost poziomu wody wynikający ze spływu opadowo-roztopowych. Sytuacja jest już niepokojąca – stan alarmowy został przekroczony w Kłudzicach na rzece Luciąży.

W związku z rosnącym zagrożeniem hydrologicznym oraz prognozowanymi opadami atmosferycznymi, na stacjach wodowskazowych zlokalizowanych w Dębie na Swędrni i Kraszewicach na Łużycy, eksperci przewidują dalsze wzrosty poziomu wody, które mogą osiągnąć strefy stanów alarmowych.