Odkrycie ludzkich szczątków podczas prac ziemnych w Łodzi

W trakcie wykonywania robót ziemnych na ulicy Legionów w Łodzi (województwo łódzkie), robotnicy natknęli się na ludzkie szczątki, takie jak fragmenty czaszek i kości żeber. Ze względu na ich znaczne rozdrobnienie oraz wymieszanie z innymi materiałami, w chwili obecnej trudno jednoznacznie ustalić pochodzenie tych szczątków. Zgodnie z procedurą, odkryte fragmenty zostały objęte nadzorem archeologicznym.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek, 22 czerwca, kiedy grupa robotników prowadziła prace przy budowie na ulicy Legionów, w pobliżu miejsca, gdzie skrzyżowuje się ona z ulicą Gdańską w Łodzi. Informacje na temat tego niecodziennego znaleziska zostały opublikowane na oficjalnej stronie internetowej magistratu miasta Łodzi.

W komunikacie zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi czytamy, że szczątki są tak silnie rozdrobnione i przemieszane, że ich pochodzenie jest niejasne. Pojawiły się nawet spekulacje, że mogły być one wcześniej już raz przekopywane i przypadkowo pomieszane z innymi materiałami. Niezależnie od tych przypuszczeń, wszelkie działania związane z tym odkryciem będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami archeologicznymi.