Nowy tunel drogowy w Gałkowie zwiększa bezpieczeństwo przejazdu

Inwestycją wartą ponad 23 miliony złotych, realizowaną we współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Urzędu Gminy Koluszki, jest nowo powstały tunel drogowy w Gałkowie. Tunel ten zapewnia bezpieczny i płynny przejazd pod torami linii kolejowej Łódź – Koluszki. Powstał on jako część ogólnopolskiego projektu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami, wartego około 268 milionów złotych netto. Projekt ten jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Znajdujący się nad drogą łączącą Gałków Duży z Gałków Mały wiadukt kolejowy gwarantuje bezpieczeństwo ruchu kolejowego, szczególnie na kluczowej linii kolejowej prowadzącej z Łodzi do Warszawy. Nowo powstały tunel drogowy pod torami umożliwia znacznie sprawniejszą komunikację samochodową. Dzięki niemu, skrzyżowanie z torami odbywa się bezkolizyjnie, co jest dużym ulepszeniem w stosunku do poprzedniego rozwiązania – przejazdu kolejowo-drogowego na poziomie szyn. To oznacza, że kierowcy mogą teraz nie tylko komfortowo pokonać tory, ale także zaoszczędzić czas, który wcześniej tracili na czekanie u zamkniętych rogatek przejazdu.

Budowa tunelu drogowego pod linią kolejową w Gałkowie jest inwestycją wpisującą się w cele Ministerstwa Infrastruktury, które dąży do poprawy bezpieczeństwa przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Zgodnie z jego słowami, dzięki współpracy pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i lokalnymi władzami samorządowymi, nie tylko pasażerowie pociągów, ale również kierowcy, rowerzyści i piesi mogą teraz korzystać z bezpieczniejszego połączenia między drogą a torami.