Nowe inicjatywy w Łodzi: odzysk energii cieplnej z odpadów

Po ogłoszeniu planów budowy farmy fotowoltaicznej przy ulicy Brzezińskiej, władze Łodzi rozważają kolejny ekologiczny krok. Tym razem skupiają się na wykorzystaniu odpadów, a konkretniej ścieków komunalnych, jako źródła energii cieplnej dla mieszkańców miasta.

Zakład, który miałby powstać, zajmowałby się pozyskiwaniem ciepła za pomocą specjalnych pompy, a następnie przekazywałby tę energię do sieci miejskiej. Podobny system o mocy 3 megawatów funkcjonuje już w Poznaniu, dostarczając ciepło dla około 5 tysięcy osób. Wrocław również korzysta z takich rozwiązań, aby pokryć 5 procent zapotrzebowania miasta na energię cieplną. Stolica Polski, Warszawa, również planuje skorzystać z ciepła odpadowego.

Ten rodzaj inwestycji przyniósłby korzyści nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla lokalnego środowiska naturalnego. Przykładowo, rzeka Ner mogłaby skorzystać na tym projekcie. Aktualnie temperatura wody po procesie oczyszczania w Grupowej Oczyszczalni Ścieków wzrasta o kilka stopni C i jest następnie odprowadzana do Neru. Taka zmiana temperatury ma wpływ na ekosystem rzeki. Idealny stan równowagi osiąga się, gdy woda przepływająca z oczyszczalni do rzeki ma taką samą temperaturę jak woda rzeczna.