Nowa arteria miejska łącząca ulicę Wschodnią z Sienkiewiczem

Dynamiczne tempo prac budowlanych świadczy o postępie realizacji nowej arterii komunikacyjnej, która ma za zadanie połączyć ulicę Wschodnią z ulicą Sienkiewicza. Przez ostatnie tygodnie, głównym celem wykonawcy był proces korytowania drogi. Część chodników i krawężników, jak również segment nowej warstwy jezdni, zostały już ukończone. Zrealizowano także kanał technologiczny oraz instalację elektryczną dla nowego systemu oświetleniowego. Teraz następuje kolej na inne prace, w tym brukarskie, sanitarne, elektryczne oraz telekomunikacyjne.

Nadchodząca ulica, będąca wydłużeniem ulicy Wschodniej, ma na celu przecięcie ulicy Narutowicza. Trasę zaplanowano tak, aby przeszła pod wiaduktem łączącym budynki Telewizji Polskiej Łódź i kompleksu „Kaskady”. Dalej trasa skręci w lewo, by skierować się prosto do ulicy Sienkiewicza. Projekt obejmuje nie tylko aspekty związane z budową jezdni, ale również chodników i systemu oświetleniowego (w tym oświetlenie roślinności). Wzdłuż nowego ciągu komunikacyjnego powstaną elementy małej architektury miejskiej, a także obsadzone zostaną 26 drzew różnych gatunków, takich jak lipę czy śliwę. Dodatkowo, dużo nisko rosnącej roślinności upiększy nowy szlak. Troska o zieleń zapewniona będzie przez automatyczny system nawadniania.