MPK Łódź modernizuje torowiska na drodze do Bałuckiego Rynku

Pracownicy zajmujący się torami w MPK Łódź koncentrują swoją pracę na terenach wokół ulicy Wojska Polskiego. Wszystko to ma na celu umożliwienie tramwajom przejazdu przez Stare Miasto w kierunku Bałuckiego Rynku do końca bieżącego roku.

Zakres prac obejmujących plac Kościelny ma zostać zakończony do końca bieżącego tygodnia. Ulica Zgierska, razem z możliwością przejazdu przez plac Kościelny w obu kierunkach, zostanie otwarta dla ruchu od poniedziałku 16 października. Zakończenie tych prac pozwoli pracownikom MPK Łódź skoncentrować się na kolejnym etapie prac, tym razem skupionych na ulicy Franciszkańskiej. Na tej ulicy planowane jest połączenie istniejącej infrastruktury torowej z nowo wybudowanymi torami wynikającymi z remontu ulicy Wojska Polskiego. Planowane jest także odtworzenie torowiska przy stacji krwiodawstwa.

Realizacja powyższych zadań wiąże się jednak z koniecznością zamknięcia ulicy Franciszkańskiej pomiędzy ulicami Bojowników Getta Warszawskiego a Wojska Polskiego. W związku z tym, ruch zostanie przekierowany na ulicę Smugową.

Zmiany w organizacji ruchu wpłyną również na kształt tras linii Z6 i N6. Linia Z6, kursująca od Sikawy do Manufaktury, zostanie przekierowana tak, aby zapewnić dojazd do Bałuckiego Rynku. Nocna linia N6, kursująca na Dąbrowę, zostanie przekierowana przez ulice Źródłową i Smugową na ulicę Franciszkańską. Nowe plany nocnej linii nabiorą mocy już z nocą z 15 na 16 października.