Mobilna zbiórka choinek w Łodzi

Zakończone święta Bożego Narodzenia pozostawiły nas z problemem, co zrobić ze świątecznymi choinkami? Jak co roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi rozpoczyna mobilną zbiórkę poświątecznych drzewek. Jest to akcja, która wystartuje w sobotę 20 stycznia i potrwa przez trzy kolejne soboty, do 3 lutego. W tym czasie mieszkańcy będą mogli pozbyć się swoich choinek, wystawiając je przy osiedlowych kontenerach na odpady. Zbiórka dotyczyć będzie szczególnie dwóch dzielnic miasta – Polesia i Górnej.

Organizatorzy akcji przygotowali specjalny plan zbiórki, uwzględniając fakt, że drzewka są za duże, by zmieścić się do standardowych pojemników na odpady. Jan Zbroński, prezes MPO Łódź, wyjaśnia procedurę: „W odpowiedzi na ten problem, stworzyliśmy harmonogram, który określa kiedy i gdzie będziemy odbierać od mieszkańców ich choinki. Ważne jest, aby przed wystawieniem choinki upewnić się, że jest ona całkowicie oczyszczona z wszelkich ozdób, światełek oraz stojaka czy doniczki. Następnie drzewka powinny zostać umieszczone w miejscach wyznaczonych przez zarządców nieruchomości”.

Zebrane w ten sposób choinki trafiają następnie do kompostowni, gdzie są przetwarzane na nawóz – niezbędny dla wzrostu i rozwoju roślin.

Harmonogram dotyczy głównie zabudowy wielorodzinnej w dzielnicach Polesie i Górna. Odbiór choinek planowany jest na dni 20 i 27 stycznia oraz 3 lutego. Dla zabudowy jednorodzinnej zbiórka choinek odbędzie się równocześnie z odbiorem odpadów zielonych.