Miasto dołączyło do Łódzkiego Klastra Energii

Miasto Łódź oficjalnie dołączyło do Łódzkiego Klastra Energii, co stanowi ważną inicjatywę ekologiczną. Dzięki temu projektowi innowacyjne działania zostaną wprowadzone w budynkach, które są zarządzane przez miasto. Mowa tutaj o pomieszczeniach mieszkalnych, szkołach i szpitalach. Wszystko oczywiście po to, aby ograniczyć wpływ kryzysu energetycznego.

Uroczyste formalności

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w rektoracie Politechniki Łódzkiej. Podczas wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli Komitetu Klastra, takich jak prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej. Obecny był także prof. Sławomir Wiak, przewodniczący Rady Klastra, oraz Anna Kędziory-Szwagrzak, prezes Zarządu Veolia Energia Łódź S.A. i Adrian Sienicki, członek Zarządu. Wiceprezydent Adam Pustelnik reprezentował Miasto Łódź jako sygnatariusz umowy.

Czym jest Łódzki Klaster Energii

Klaster działa na terenie gminy Łódź, a jego partnerami mogą być osoby prawne, takie jak jednostki naukowe i instytuty badawcze, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażą chęć i gotowość do współpracy z członkami Klastra w realizacji jego celów.