Łódzki Zespół Parlamentarny jednym z pierwszych aktywnych w dziesiątej kadencji Sejmu RP

Podczas pierwszych dwóch dni (13 i 14 listopada) dziesiątej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, parlamentarzyści zaczęli pracować nie tylko na sali plenarnej. Wśród nich wyróżnił się Łódzki Zespół Parlamentarny, który już od początku wykazał się dużą aktywnością.

To właśnie Łódzki Zespół Parlamentarny był jednym z pierwszych, który powstał w nowej kadencji parlamentu. Charakteryzował się on dużą aktywnością już w poprzedniej kadencji, kiedy to zorganizował aż 26 posiedzeń. W trakcie tych spotkań omówiono wiele kluczowych spraw dla regionu, takich jak projekt specustawy dotyczącej składowiska odpadów w Zgierzu czy propozycję ustawy dotyczącą Narodowego Funduszu Rewitalizacji i Rozwoju Łodzi. Poruszono także kwestie inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym oraz strategii rozwoju miasta Łodzi. Niemniej ważne jest to, że w poprzedniej kadencji w skład tego zespołu wchodzili wyłącznie przedstawiciele opozycyjnej demokracji.

Michał Gramatyka, członek zespołu, wyraził nadzieję, że prace zespołu będą prowadzone ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Jednakże nie jest pewien, czy partia Prawo i Sprawiedliwość jest gotowa do takiej współpracy. Warto również zauważyć, że podczas poprzedniej kadencji Sejmu RP Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego spotkał się tylko pięć razy w ciągu czterech lat.