Łódzka policja rozbija zorganizowaną grupę handlarzy narkotykami

W ramach skoordynowanej akcji, funkcjonariusze łódzkich Komend Wojewódzkiej oraz Miejskiej Policji, pomyślnie rozwiązali sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta, składająca się z 11 członków, była obciążona oskarżeniem o handel narkotykami. Wszystkie osoby z tej przestępczej organizacji zostały zatrzymane i postawione przed obliczem sprawiedliwości, co zakończyło się ich tymczasowym aresztowaniem. Ze strony policji nadchodzą sygnały, że kolejne zatrzymania mogą jeszcze nastąpić w najbliższym czasie.

Od dłuższego okresu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Łodzi, prowadził dochodzenie w sprawie tej bardzo dobrze zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta zajmowała się nie tylko sprzedażą narkotyków, ale także ich produkcją. Pierwsze zatrzymania członków tej grupy miały miejsce pod koniec kwietnia 2023 roku, co pozwoliło policji na intensyfikację działań i ostateczne rozbicie tej przestępczej organizacji.