Kopernik Hospital w Łodzi pionierem w niepowiązanych alotransplantacjach komórek macierzystych szpiku

W historii medycyny województwa łódzkiego zapisany został nowy, istotny rozdział. Do niedawna pacjenci z tego regionu, potrzebujący przeszczepienia komórek macierzystych szpiku od niespokrewnionego dawcy, musieli udawać się do innych miast, takich jak Katowice, Warszawa czy Poznań. Jednak sytuacja uległa zmianie, kiedy Szpital im. Kopernika w Łodzi z powodzeniem przeprowadził swoją pierwszą alotransplantację tego rodzaju. To wydarzenie można uznać za przełomowe dla lokalnej opieki zdrowotnej.

Szczególną rolę w całym procesie przeszczepienia odgrywają specjalne pojemniki wypełnione ciekłym azotem, będące miejscem przechowywania niezbędnych do zabiegu materiałów. Z uwagi na różnorodność przypadków przeszczepów, czas przechowywania komórek macierzystych może znacznie się różnić. Czasami pacjent wymaga natychmiastowego dostępu do komórek, ale zdarza się także, że czekają one na swoje wykorzystanie nawet przez kilkanaście lat.