Kontynuacja rozwoju infrastruktury sportowej w Łodzi

W ramach współpracy między Miastem Łódź a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi, podejmowane są dalsze kroki na rzecz rozbudowy infrastruktury sportowej. Niebawem rozpoczęcie prac konstrukcyjnych dotyczy boiska piłkarskiego położonego przy ulicy Karpackiej 61. Warto jednak zwrócić uwagę, że to nie jedyna istotna inwestycja prowadzona przez MOSiR Łódź.

Realizacja budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z sztuczną nawierzchnią ma ruszyć już w październiku tego roku. Planowany koszt tej inwestycji wynosi ponad 8 milionów złotych.

Sprecyzowany projekt, który ma zostać wykonany w latach 2023-2024, obejmuje stworzenie nowoczesnego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z sztuczną nawierzchnią. Będzie ono wyposażone w takie elementy jak: system drenażu, ogrodzenie, piłkochwyty, boksy dla zawodników oraz sędziów, oświetlenie, monitoring, nagłośnienie czy trybuny. Finansowanie tego projektu zostanie częściowo pokryte dzięki dotacji od Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast kwota prawie 6 milionów złotych stanowi wkład własny Miasta Łodzi. To jednoznacznie podkreśla wagę tej inwestycji dla rozwoju sportu na terenie regionu.

Obiekt ten przewidziano jako bazę treningową dla klubów sportowych, stowarzyszeń oraz innych organizacji związanych ze sportem, oferując możliwość rozgrywania meczów w 3. lidze piłki nożnej.