Jak idą prace tunelu średnicowego?

Prace nad budową podziemnej linii kolejowej łączącej dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska idą pełną parą. W chwili obecnej wydrążenie tuneli jest już w około jednej trzeciej, a pierwszy tunel został już połączony między komorą startową na ul. Długosza a komorą przy ul. Stolarskiej.

Jedna z najtrudniejszych inwestycji ostatnich lat

Tarcza TBM „Faustyna” jest obecnie przed ścianą szczelinową przystanku Łódź Koziny, natomiast tarcza „Katarzyna” jest w trakcie przygotowań do przejścia przez ścianę szczelinową przystanku Łódź Polesie. Budowa tunelu w tym rejonie jest jednym z najtrudniejszych etapów. A to we względu na to, że tarcza będzie musiała drążyć tunel pod budynkami o awaryjnym i złym stanie technicznym. Dodatkowo jest to obszar objęty ochroną archeologiczną i konserwatorską.

Jak wyglądają prace na powierzchni?

Prace na budowie przystanków są równie intensywne. Najbardziej zaawansowane są prace na przystanku Łódź Polesie, gdzie wykonawca przekroczył już półmetek robót. Natomiast na przystanku Łódź Koziny wykonano już 45% robót, a na Łódź Śródmieście 15%.

Termin zakończenia budowy podziemnej linii kolejowej nie jest jeszcze znany.