Grantowy konkurs "Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2024": nabór ruszył, do wygrania od 5 do 25 tys. złotych finansowania projektów

Rozpoczął się proces rekrutacji do konkursu grantowego o nazwie „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2024”. Procedura przyjmowania zgłoszeń będzie trwała aż do 4 marca. W zależności od rodzaju projektu, potencjalne fundusze do zdobycia oscylują w granicach od 5 do 25 tysięcy złotych. Zarówno formalnie zarejestrowane organizacje pozarządowe, jak i nieformalne grupy działające w sferze akademickiej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

Granty oferowane przez konkurs „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2024” mogą wynosić od 5 do 25 tysięcy złotych. Ważne jest jednak, aby każdy wnioskodawca był w stanie udowodnić, że dysponuje własnym wkładem finansowym stanowiącym co najmniej 10% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia.

Konkurs umożliwia zdobycie funduszy na różnego rodzaju inicjatywy. Przykładowo, dotacje mogą służyć na organizację imprez o charakterze naukowym, takich jak konferencje czy spotkania z uznawanych autorytetami w dziedzinie nauki. Ponadto, pieniądze mogą zostać przeznaczone na umożliwienie łódzkim studentom udziału w międzynarodowych konkursach czy festiwalach. Wsparcie finansowe może również posłużyć do promocji łódzkich uczelni czy działań kulturalnych prezentujących artystyczne osiągnięcia łódzkich szkół wyższych, a także na realizację projektów przez koła naukowe.