Głosowanie na projekty Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego: ostatnie dni!

Do końca października 2023 roku, a dokładniej do dnia 31, mieszkańcy Łodzi mają możliwość oddania swojego głosu na projekty zgłoszone w ramach jedenastej edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (ŁBO). Do wyboru jest niebagatelna liczba – 799 projektów! Wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, jak i gdzie oddać głos na te, które według nich są najbardziej wartościowe.

Łodzianie mają szansę zadecydować, które z propozycji mogą przyczynić się do poprawy jakości życia w ich mieście. Szereg mieszkańców, liczący kilkadziesiąt tysięcy osób, już zdecydowało się na aktywność obywatelską i oddało swój głos. Spośród ogromnej liczby 799 projektów – w tym 600 osiedlowych oraz 139 ponadosiedlowych – wybierają te, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. Miasto przygotowało fundusz rzędu około 30 milionów złotych na realizację projektów, które zdobędą najwięcej głosów.

Ostateczny termin głosowania to 31 października 2023 roku. Każdy mieszkaniec, bez względu na wiek, ma prawo oddać głos na pięć projektów z maksymalnie dwóch osiedli oraz pięć zadań ponadosiedlowych. W tym momencie, wyrażenie swojego poparcia dla projektów zgłoszonych do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego możliwe jest jedynie za pośrednictwem internetu.