Akcja zbiórki funduszy i sprzątania Starego Cmentarza w Łodzi – 29. edycja

Po raz dwudziesty dziewiąty Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi przystępuje do organizacji akcji, której celem jest zebranie funduszy na renowację najbardziej zniszczonych nagrobków. Inicjatywa ta jest ściśle powiązana z działaniami sprzątania grobów, które są realizowane przez uczniów łódzkich szkół. Ponadto, w ramach akcji organizowane są również spacery tematyczne.

Podczas trwającego ponad tydzień okresu, przypadającego w pobliżu Dnia Wszystkich Świętych, osoby odwiedzające groby swoich bliskich będą miały możliwość wsparcia akcji poprzez wrzucenie symbolicznego datku do kwestujących puszek. Na przestrzeni tych dni, podczas 29. edycji zbiórki prowadzonej na rzecz ocalenia zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, możliwe będzie spotkanie przedstawicieli różnych stowarzyszeń, harcerzy oraz osób związanych ze światem sztuki, kultury, nauki czy polityki, którzy aktywnie uczestniczą w kwestowaniu. Jak to ma miejsce każdego roku, swoje wsparcie zaoferują również przedstawiciele władz miasta. Inauguracja kwesty nastąpi w sobotę 28 października, a tego dnia głównie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych podejmą się zadania uporządkowania wyznaczonych sektorów wokół zabytkowych nagrobków.

Następnie, w niedzielę 29 października, odbędzie się kolejna część kwesty, którą patronować będą organizacje i stowarzyszenia związane z promocją historii oraz ochroną zabytków naszego miasta. Kulminacyjnym momentem będzie jednak główna kwesta, która zaplanowana jest na 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia na Starym Cmentarzu datki będą zbierać nie tylko przedstawiciele władz miasta i województwa, ale również politycy, samorządowcy, dziennikarze oraz osoby reprezentujące środowisko naukowe i kulturalne. Z kolei weekend 4-5 listopada poświęcony będzie na zbiórkę funduszy pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem oraz partnerów wspierających akcję. Oprócz zbiórki funduszy, tegoroczne działania obejmują również spacery tematyczne oraz koncert, który odbędzie się w Muzeum Miasta Łodzi.