Fotowoltaika dla domu – czy nadal się opłaca w 2024 roku?

Współczesna sytuacja na rynku energetycznym skłania coraz więcej osób do rozważania nad możliwością zainstalowania w gospodarstwie domowym instalacji fotowoltaicznej Czy jednak w 2024 roku jest to nadal korzystna i opłacalna inwestycja?

Opłacalność fotowoltaiki w 2024 roku

Czy Fotowoltaika Łódź wciąż jest opłacalna w 2024 roku? To pytanie z pewnością spędza sen z powiek wielu, którzy wciąż nie zdecydowali się na tą dość kosztowną inwestycję. Na opłacalność fotowoltaiki wpływa bowiem szereg, dość zindywidualizowanych czynników, wśród których wymienić należy przede wszystkim lokalizację instalacji, powierzchnię montażu i moc fotowoltaiki w przyrównaniu do zapotrzebowania energetycznego nieruchomości i jej użytkowników, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, aktualnie obowiązujące uregulowania prawne, sposoby rozliczania czy możliwość dofinansowania zakupu i montażu instalacji. Wszelkie jednak obliczenia, uwzględniające obowiązujące w 2024 roku unormowania, wskazują niemal jednoznacznie na bardzo wysoką opłacalność inwestycji w fotowoltaikę.

Instalacja fotowoltaiczna – dlaczego to opłacalna inwestycja w 2024 roku?

Co sprawia, że inwestycja w panele fotowoltaiczne z https://www.esoleo.pl jest dla nas korzystna? Do głównych powodów, dla których warto jest korzystać z energii czerpanej z promieniowania słonecznego są:

  • zdecydowanie zmniejszone koszty pozyskiwania energii,
  • możliwość czerpania korzyści ze sprzedaży energii z nadwyżek,
  • możliwość skorzystania z wysokich dofinansowań do zakupu i montażu fotowoltaiki, co w znaczący sposób wpływa na czas zwrotu inwestycji,
  • zwiększenie wartości nieruchomości,
  • redukcja śladu węglowego i możliwość stworzenia domu zeroemisyjnego.

Instalacja fotowoltaiczna w 2024 roku – czy inwestycja może ona okazać się nieopłacalna?

Czy istnieją sytuacje, w których fotowoltaika może nie przynosić zakładanych korzyści? Instalacja paneli pv może nie sprawdzić się  w kilku przypadkach. Po pierwsze w sytuacji, w której zużycie energii w danym gospodarstwie domowym jest bardzo małe – stopa zwrotu inwestycji może być zbyt niska w stosunku do żywotności instalacji. Po drugie, nie w każdej lokalizacji dostęp do promieniowanie słonecznego będzie wystarczająco intensywny, by zapewnić fotowoltaice odpowiednią ilość energii słonecznej do produkcji prądu na poziomie, który mógłby zasilać domową sieć elektryczną. Druga sytuacja, na szczęście, w polskim klimacie zdarza się niezwykle rzadko.

Instalacja fotowoltaiczna 2024 – skorzystaj z dopłat, dofinansowań i benefitów!

Rok 2024 jest kontynuacją dofinansowań i ulg, z jakich możemy korzystać zarówno  na zakup instalacji fotowoltaicznej, jak i usługę jej montażu. Zostały one dodatkowo rozszerzone o możliwość zakupu i instalacji magazynów energii – które stanowią niemal niezbędny element do uzyskiwania zwiększonych oszczędności z korzystania z fotowoltaiki. Dzięki programom dofinansowującym inwestycje w fotowoltaikę możliwe jest zmniejszenie kosztów zakupu i montażu systemu nawet o 90%, a dzięki zastosowaniu odliczeń i ulg – zakup fotowoltaiki można rozliczać przez kolejne lata po jej zakupie, redukując tym samym dodatkowo koszty inwestycji. 

Fotowoltaika 2024 – ile możesz zyskać?

Nie można jednoznacznie określić zysków z instalacji fotowoltaicznej, niemniej jednak możliwe jest określenie, co wpływa na ich wysokość. Współczesny sposób rozliczania się właścicieli fotowoltaiki z dystrybutorami energii elektrycznej sprawia, że promowane najwyższymi korzyściami są instalacje fotowoltaiczne wspierane magazynami energii, zwiększającymi autokonsumpcję wyprodukowanego ze słońca prądu. Rozwiązanie łączące fotowoltaikę z magazynem energii, korzystanie z ekologicznych źródeł ogrzewania czy systemu rekuperacji, wysokiej jakości termoizolacja domu – to warunki zdecydowanego zmniejszenia rachunków za prąd i możliwości stworzenia domu pasywnego – zeroemisyjnego i niemal samowystarczalnego. 

Fotowoltaika jest niewątpliwie w dalszym ciągu opłacalną inwestycją, z której benefitów korzystać będziesz przez lata. Warto jest zainwestować w nią już dziś – by skorzystać z wciąż dostępnych dopłat i ulg na jej zakup i montaż.