Finansowy sukces łódzkiego Widzewa: bilans zysków przekracza 3 miliony

Niezwykłe osiągnięcie finansowe, jakim może się poszczycić Widzew Łódź, zostało ujawnione podczas spotkania z mediami. Kierownictwo klubu zaprezentowało szczegółowy raport finansowy obejmujący okres od początku stycznia 2022 roku aż do końca czerwca 2023 roku. Wskaźnik wskazuje na jasne powody do satysfakcji – spółka odnotowała imponujący zysk, przekraczający 3 miliony złotych.

Ważnym aspektem, który należy podkreślić, jest fakt, że prezentowany bilans nie obejmuje standardowego rocznego okresu, lecz trwa o sześć miesięcy dłużej. Decyzja ta wynikała z chęci dostosowania okresu sprawozdawczego do sezonu piłkarskiego, co oznacza, że rok finansowy biegnie nie od stycznia do grudnia, ale od lipca do czerwca następnego roku.

Podczas konferencji prasowej prezes klubu, Michał Rydz wyjaśnił motywy tej decyzji. Poprzednie tempo sporządzania raportów prowadziło do szeregu komplikacji. Klub był zobowiązany do składania rocznych budżetów finansowych, co stanowiło wyzwanie, biorąc pod uwagę dualizm finansowy. Dodatkowo trudno było porównać wyniki finansowe, gdyż bilans zysków i strat nie pokrywał się z sezonem piłkarskim. Co więcej, w trosce o pełną transparentność zgodną z polityką „Razem Tworzymy Społeczność”, wprowadzono zmiany, które uczyniły wszystkie dane łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych.