Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin: szczegóły dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Możliwość uzyskania dodatkowych środków na utrzymanie drugiego i każdego kolejnego dziecka to nowość wprowadzona przez rząd początkiem 2022 roku. Program, zatytułowany „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”, oferuje rodzicom możliwość otrzymania comiesięcznej płatności w wysokości 1000 złotych przez rok lub 500 złotych miesięcznie rozłożonego na dwa lata. Jest to dodatek do już funkcjonującego programu 800 plus. Do skorzystania z tej formy wsparcia nie jest wymagane spełnianie żadnych kryteriów dochodowych – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

Inicjatywa Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego powstała jako dodatkowa forma wsparcia dla rodzin wielodzietnych od 1 stycznia 2022 roku. Rodzice mogą liczyć na aż 12 tysięcy złotych dofinansowania na drugie i każde następne dziecko. Świadczenie jest przeznaczone dla dzieci, które przekroczyły pierwszy rok życia, ale są młodsze niż trzy lata. Decyzja o wyborze formy wypłat należy do rodziców – mogą oni zdecydować, czy woleliby otrzymać 1000 złotych miesięcznie przez rok, czy 500 złotych miesięcznie przez dwa lata.

Kluczowe w procesie ubiegania się o takie wsparcie jest termin złożenia wniosku. Zgłoszenia przyjmowane są po ukończeniu przez dziecko dziewiątego miesiąca życia. Wnioski są rozpatrywane przez ZUS w ciągu dwóch miesięcy. Świadczenie jest wypłacane od momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W celu uniknięcia ryzyka zmniejszenia wysokości świadczenia o 500 złotych za każdy miesiąc opóźnienia, zaleca się składanie wniosków przed dzieckiem ukończy 13. miesiąca życia.

Wszystkie wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy powinny być składane elektronicznie – za pośrednictwem platformy Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub e-bankowości. Pieniądze są przekazywane bezpośrednio na konto bankowe rodziców.

Ważne jest, aby uważnie wypełnić wniosek, gdyż każdy z nich jest oceniany indywidualnie i sprawdzany w odpowiednich rejestrach. Błędy we wnioskach mogą prowadzić do opóźnień w rozpatrzeniu, a w niektórych przypadkach do konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.