Decyzje dotyczące zarządzania polskimi lasami poza kontrolą obywateli

Z dokumentów dostępnych na oficjalnej stronie Lasy Państwowe na Facebooku dowiadujemy się, że to właśnie ta instytucja jest największym w Unii Europejskiej organem zarządzającym lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Obszar leśny obejmuje 30% terytorium naszego kraju, a zarządzanie nim generuje istotne zyski.

Pomimo tego, że jako obywatele Polski jesteśmy właścicielami tych terenów, nasz wpływ na decyzje dotyczące zarządzania nimi jest niemal nieistniejący. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że większość z nas nie wie, jak wykorzystywane są fundusze pochodzące z eksploatacji tych obszarów, w tym zwłaszcza te uzyskane z wycinki drzew.