Budowa łódzkiego tunelu kolejowego nabiera tempa

W okresie najbliższych dni planowane jest przyspieszenie prac przy budowie tunelu kolejowego w Łodzi. Sytuację tę umożliwiły dodatkowe fundusze, które zostały przeznaczone dla wykonawcy. Co więcej, wykonawca otrzymał również zgodę na przeprowadzenie rozmów mających na celu renegocjację kosztów pozostałych prac. Aktualnie na placu budowy trwają prace związane ze wzmacnianiem podłoża pod kamienicami zlokalizowanymi w rejonie ulicy Mielczarskiego.

Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, wykonawca otrzymał 11,6 mln złotych wynikających z waloryzacji już wykonanych robót, a także podpisał aneks waloryzacyjny na kwotę 31,7 mln złotych. Dodatkowo, wykonawca otrzymał również zaliczkę w wysokości 160 mln złotych na sfinansowanie kolejnego etapu drążenia tunelu. To wszystko umożliwi uruchomienie głównej tarczy drążącej o nazwie Katarzyna około 15 sierpnia.

Tarcza ta, od roku stojąca w rejonie parkingu za Manufakturą, czeka na decyzję dotyczącą rozpoczęcia drążenia kolejnej części tunelu prowadzącego w kierunku przystanku Łódź Śródmieście przy ulicy Zielonej oraz do Dworca Fabrycznego. Od wznowienia prac tarczy zależy zakończenie procesu wzmacniania fundamentów kamienic znajdujących się przy ulicy Mielczarskiego. W tym celu wykonawca wybudował tymczasową studnię, która pomaga w diagnozowaniu stanu gruntu poprzez wprowadzenie pod ciśnieniem cementu do wcześniej wykonanych poziomych nawiertów, co prowadzi do zagęszczenia gruntu.

Gdy maszyna przejdzie pod budynkami w centrum miasta, mieszkańcy będą tymczasowo przeniesieni do hoteli. Zostaną o tym poinformowani na 10 dni przed planowanym wykwaterowaniem, choć wiadomość o konieczności opuszczenia swoich mieszkań nie jest dla nich niespodzianką.