Zajezdnia tramwajowa Brus: Niepewna przyszłość zabytku

Pomimo upływu jedenaście lat od momentu zakończenia eksploatacji liniowej zajezdni tramwajowej Brus, jej przyszłe losy wciąż są niejasne. Zajezdnia ta jest obiektem zabytkowym, który Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) planowało przejąć, jednak do chwili obecnej to nie nastąpiło. W tym czasie MPK prowadzi rozmowy z władzami miasta na temat przyszłości zajezdni, które mogą skutkować przeniesieniem muzeum prowadzonego przez tę firmę na ulicę Konstantynowską.

Zajezdnia tramwajowa Brus ma bogatą historię, której początki sięgają początku XX wieku i niestety jej najnowsze losy są dość skomplikowane. W latach 90. ostatniego wieku, obiekt ten został przejęty przez nowo powstałą spółkę – Tramwaje Podmiejskie. Spółka ta przejęła od MPK zarówno zajezdnię, jak i obsługę linii 43 do Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska. Niestety, w 2012 roku przedsiębiorstwo to zostało postawione w stan likwidacji, co spowodowało, że linia podmiejska znów zaczęła być obsługiwana przez tramwaje MPK. Miejski operator otrzymał od Tramwajów Podmiejskich część taboru, ale nie przejął zaplecza technicznego.