Wzmożone prace przy budowie ścieżki rowerowej na Retkini w Łodzi

Na osiedlu Retkinia, położonym w łódzkim Polesiu, intensywnie trwają prace przy budowie nowego ciągu pieszo-rowerowego. Inwestycja ta jest już na ukończeniu, a jej zrealizowanie zdecydowanie podniesie jakość i spójność infrastruktury rowerowej na tym obszarze.

Nowo powstająca trasa pieszo-rowerowa ma na celu umożliwić komfortowy dojazd rowerem do południowych części tego łódzkiego osiedla. Ciąg ten, pokryty asfaltem, rozciąga się od ulicy Retkińskiej aż do Waltera-Janke. Między ulicami Retkińską a Olimpijską nawierzchnia została już ukończona. Ponadto, wybudowano także nowe połączenia z chodnikami prowadzącymi bezpośrednio do osiedla. Jak podaje Zarząd Inwestycji Miejskich, w najbliższym czasie planowane są jeszcze prace nad poboczami.

Pozostała część ciągu – aż do ulicy Waltera Janke – czeka na położenie ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej. Końcowym etapem budowy będzie wykonanie oznaczeń przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Władze miasta zapowiadają kontynuację inwestycji rowerowych na terenie Retkini. Aktualnie trwają prace projektowe nad ścieżką rowerową na ulicy Waltera Janke, która ma zapewnić połączenie z istniejącą już infrastrukturą na ulicy Obywatelskiej.