Współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji łódzkich w trosce o osoby z niepełnosprawnościami

W Łodzi, przy ulicy Tuwima 10, w przestrzeni Fabryki Aktywności Miejskiej doszło do inauguracyjnego spotkania, stanowiącego część szerszego cyklu. Organizacją tego cyklu zajmuje się Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które współpracuje z lokalnymi jednostkami zaangażowanymi w działania mające na celu eliminację przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z fundacją Autism Team z Łodzi oraz z Klubem Świadomości Młodzieży działającym w ramach struktur fundacji, gdzie skupiają się młode osoby z autyzmem pełniące role samorzeczników i samorzeczniczek. W spotkaniu brała również udział grupa osób niesłyszących, dlatego całe wydarzenie było tłumaczone na polski język migowy.

Monika Wyszyńska-Rakowska, pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw osób z niepełnosprawnościami podkreśliła, że celem cyklu spotkań jest budowanie wsparcia dla tych osób poprzez instytucje i sieć rozmów, dzięki którym możliwe będzie skuteczne zapobieganie przemocy oraz efektywne udzielanie pomocy.

Podczas spotkania poruszono wiele tematów, w tym m.in. możliwości wsparcia ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach związanych z przemocą wobec osób niepełnosprawnych. Omówiono również kwestię wypracowania wspólnych procedur oraz stworzenia efektywnego systemu wsparcia i reagowania na sytuacje przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami.