Wsparcie finansowe z UE dla opracowania projektu Kolei Dużych Prędkości łączącej Warszawę i Łódź

Unia Europejska przekazała środki na opracowanie projektu budowlanego strategicznej linii Kolei Dużych Prędkości (KDP), która ma połączyć Warszawę z Łodzią. Fundusze te zostaną wykorzystane na przygotowanie dokumentacji, zdobycie niezbędnych pozwoleń oraz uzyskanie decyzji wymaganych do wnioskowania o pozwolenie na budowę. Jest to już drugi taki pakiet finansowy przeznaczony na wspieranie rozbudowy węzłów komunikacyjnych w Polsce. W 2021 roku Bruksela przydzieliła także 110 milionów złotych na inny projekt kolejowy realizowany w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Planowany 140-kilometrowy odcinek KDP pozwoli skrócić czas podróży pomiędzy Warszawą a Łodzią o połowę, co znacznie ułatwi komunikację między tymi dwoma miastami. Ponadto, nowa linia kolejowa umożliwi integrację lotniska CPK z istniejącą siecią transportową.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską zakłada stworzenie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy dwóch kluczowych odcinków linii KDP. Pierwszy z nich obejmuje trasę od stacji Warszawa Zachodnia do miejsca, w którym linia będzie się krzyżować z Linią Kolejową nr 11 (LK11) na terenie planowanego węzła CPK. Drugi odcinek projektu to połączenie skrzyżowania z LK11 ze stacją kolejową Łódź Niciarniana.