Wieloletni szef Kliniki Kardiochirurgii w Łodzi, profesor Jacek Moll, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej

Profesor Jacek Moll, który przez wiele lat kierował Kliniką Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa nadanym przez Politechnikę Łódzką. W środowym ceremoniale wręczenia tytułu uczestniczył sam laureat. Przed zdecydowanym skierowaniem swojej ścieżki zawodowej w stronę medycyny, profesor Moll zdobył wykształcenie techniczne na Wydziale Mechanicznym tejże łódzkiej uczelni, gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera.

Inicjatorem nadania prestiżowego tytułu był właśnie Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, który wystąpił do Senatu uczelni z propozycją uhonorowania swojego wybitnego absolwenta. To pierwsza okazja, gdy Politechnika Łódzka przyznaje doktorat honorowy Jackowi Mollowi.

Zdaniem prof. Krzysztofa Jóźwika, rektora Politechniki Łódzkiej, profesor Moll to „wizjoner kardiochirurgii dziecięcej i nowatorski kardiochirurg, który z powodzeniem łączy wiedzę techniczną zdobytą na Politechnice z praktyką medyczną. Jego postawa, charakteryzująca się nieustannym dążeniem do służenia innym, jest godna podziwu i szacunku. Cieszymy się, że możemy nazywać pana członkiem rodziny Politechniki Łódzkiej” – mówił rektor podczas ceremonii nadania profesorowi Mollowi tytułu doktora honoris causa PŁ.